Historien om Hesselby slott

Vi börjar på 1600-talet …

I mitten av 1600-talet ritade ”Kungl Majestätes Architekteur” Simon de la Vallée en slottsbyggnad med 18 rumsenheter och två fristående flygelbyggnader. Riksrådet Karl Bonde var uppdragsgivare. Huvudbyggnaden bestod av tre våningar men vid den stora branden år 1721 ödelades den översta våningen vilket gjorde att kyrkorummet och det värdefulla biblioteket helt förstördes. När slottet renoverades blev det alltför kostsamt att återställa den praktfulla övervåningen och resultatet blev det utseende som slottet har idag. I början av 1700-talet anlades också slottets unika barockträdgård.

1900-talets förfall

Hesselby Slott ägdes och beboddes av släkten Bonde fram till 1931 då Stockholms stad köpte slottet och den tillhörande marken för att bygga förorterna Hässelby och Vällingby. Slottet och parken fick förfalla under mitten av 1900-talet. Stockholms stad lät renovera slottet i början av 1960-talet och återställde den närmaste delen av barockträdgården till sitt ursprungliga skick. Detta gjordes möjligt genom de bevarade originalritningarna. Syftet med renoveringen var att den nybildade ”Stiftelsen Hässelby – de nordiska huvudstädernas centrum för kulturutbyte” skulle få sitt säte här från 1963.

2000-talet: Sveriges musikslott föds

Svensk Inredning övertog Hesselby Slott i december 2010 efter att under sommaren 2010 ha påbörjat renoveringsarbetet med att återställa Hesselby Slott till sin forna glans. Idag drivs Hesselby Slott av Stockholm Meeting Selection.